Skip to content

Gwobrau Dewi Sant

Gwobrau Dewi Sant

Gwobrau cenedlaethol Cymru

Enwebwch am Wobrau 2018

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl o bob cefndir yng Nghymru. Gwelwch enwebiadau ac enillwyr llynedd

 

Gwobrau Dewi Sant

Awards image

Beth yw’r gwobrau?

Gwybod mwy
2015 Awards ceremony

Y Pwyllgor Ymgynghorol

Gwybod mwy
Previous Awards

Gwobrau'r gorffennol

Gwybod mwy

Dolenni perthnasol

Cyhoeddwyd yr enillwyr ymhob un o’r 9 categori Gwobrau Dewi Sant heno (23 Mawrth 2017).
Nizar Dahan – Teilyngwr y wobr Rhyngwladol.
Mae David Banner - Rheolwr-Gyfarwyddwr Wales Interactive yn Deilyngwr yn y categori Menter.
Cyhoeddwyd Savannah fel Teilyngwr yn y categori Person Ifanc gan Brif Weinidog Cymru ar 16 Chwefror 2017.
Cyhoeddir Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2017 gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones heddiw (16 Chwefror 2017).
Asiantaeth gwasanaeth marchnata integredig cyflawn mwyaf Cymru, Golley Slater, bydd prif noddwr y derbyniad i gyhoeddi Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant eleni, fydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Mileniwm ar 16 Chwefror.

Categorïau gwobrwyo

Mae naw Gwobr Dewi Sant. Rhoddir pob gwobr mewn categorïau penodol o weithgarwch a llwyddiant. Prif Weinidog Cymru a'i gynghorwyr a benderfynodd ar y categorïau.

GWOBR Dewrder

GWOBR Dinasyddiaeth

GWOBR Diwylliant

GWOBR Menter

GWOBR Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

GWOBR Rhyngwladol

GWOBR Chwaraeon

GWOBR Person Ifanc

GWOBR Arbennig Y PRIF WEINIDOG

 • GWOBR Dewrder

  Dyma wobr i’r rheini sydd wedi ymddwyn yn eithriadol o ddewr neu sydd wedi dangos dewrder neilltuol yn eu cymeriad trwy wneud y peth iawn mewn sefyllfa anodd. Gallai olygu bod yn ddi-ofn neu’n gorfforol ddewr, a gweithredu heb feddwl am niwed posibl.

 • GWOBR Dinasyddiaeth

  Dyma wobr ar gyfer pobl sydd wedi gweithredu er lles y cyhoedd heb feddwl am eu lles eu hunain - y rheini sydd wedi gweithio i wella’u cymuned leol neu genedlaethol trwy gyfranogiad economaidd, gweithredu er lles y cyhoedd, gwaith gwirfoddol, ac ymdrechion tebyg eraill i wella bywyd eu cyd-ddinasyddion.

 • GWOBR Diwylliant

  Dyma wobr i unigolyn o neu yng Nghymru sydd wedi rhagori yn y celfyddydau a ffurfiau diwylliannol eraill, mewn unrhyw gelfyddyd, iaith neu gyfrwng. Gallai gynnwys ymhlith eraill, y rheini sydd wedi llwyddo i roi Cymru ar lwyfan y byd.

 • GWOBR Menter

  Dyma wobr i’r rheini sydd, drwy eu hymdrechion, wedi cael llwyddiant ysgubol mewn busnes. Gallai hyn gynnwys creu swyddi go iawn iddyn nhw eu hunain ac i eraill.

 • GWOBR Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Dyma wobr ar gyfer pobl sydd wedi datblygu technegau neu atebion sy’n bodloni gofynion newydd ac sydd wedi darparu cynnyrch, prosesau, gwasanaethau, technolegau neu syniadau effeithiol sydd ar gael i bawb mewn cymdeithas.

 • GWOBR Rhyngwladol

  Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolyn neu grŵp o Gymru sydd wedi gwneud cyfraniad rhyngwladol eithriadol.

 • GWOBR Chwaraeon

  Dyma wobr ar gyfer tîm neu grŵp yng Nghymru sydd wedi llwyddo i ragori neu helpu i ragori yn y campau ar lefel Cymru.

 • GWOBR Person Ifanc

  Rhoddir y wobr hon i berson neu grŵp ifanc eithriadol hyd at 19 oed sy’n ysbrydoli mewn unrhyw faes yng Nghymru.

 • GWOBR Arbennig Y PRIF WEINIDOG

  Rhodd personol gan y Prif Weinidog yw’r wobr hon – ni ellir enwebu rhywun yn uniongyrchol ar ei chyfer. Gallai wobrwyo gorchest grŵp neu unigolyn. Gallai’r enillydd gael ei ddewis o blith enillwyr y gwobrau eraill neu ei ddewis yn annibynnol arnyn nhw.

 

Llinell amser Gwobrau 2018

 • Maw23

  Enwebiadau’r
  Gwobrau’n agor

 • Hyd18

  Enwebiadau’r
  Gwobrau’n cau

 • Chwef15

  Datgan rhestr fer y
  Gwobrau

 • Maw22

  Seremoni Gwobrau
  Dewi Sant