Skip to content

Gwobrau Dewi Sant

Ydych chi’n nabod
rhywun eithriadol?

Mae enwebiadau ar agor ar
gyfer 2017

Enwebwch am Wobrau 2017

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl o bob cefndir yng Nghymru. Gwelwch enwebiadau ac enillwyr llynedd

 

Gwobrau Dewi Sant

Awards image

Beth yw’r gwobrau?

Gwybod mwy
2015 Awards ceremony

Y Pwyllgor Ymgynghorol

Gwybod mwy
Previous Awards

Gwobrau'r gorffennol

Gwybod mwy

Dolenni perthnasol

Ydych chi’n adnabod rhywun yn neu o Gymru sy’n gwneud gwaith eithriadol ac arloesol ym maes Gwyddoniaeth neu Dechnoleg? Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2017 nawr ar agor!
Dr Gareth Stockman, Marine Power Systems - Teilyngwyr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant yng nghategori Arloesedd a Thechnoleg.
David Bowen, aelod o dîm Menter “Ed’ Up” Ysgol yr Olchfa - Teilyngwyr y categori Person Ifanc.
Cyhoeddwyd Teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant gan Brif Weinidog Cymru ar 20 Ionawr 2016 yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.
Roeddwn yn falch o gael gwahoddiad gan y Prif Weinidog i fod yn rhan o’r Pwyllgor Ymgynghorol ar gyfer Gwobrau David Sant eleni.
Ar y funud, mae eich enwebiadau yn cael eu hadolygu’n ofalus cyn i’n Pwyllgor Ymgynghorol gyfarfod ar 10 o Ragfyr, ble byddan nhw yn cynnig tri Teilyngwr yn yr wyth categori cyntaf.

Categorïau gwobrwyo

Mae naw Gwobr Dewi Sant. Rhoddir pob gwobr mewn categorïau penodol o weithgarwch a llwyddiant. Prif Weinidog Cymru a'i gynghorwyr a benderfynodd ar y categorïau.

GwobrDewrder

GwobrDinasyddiaeth

GwobrDiwylliant

GwobrMenter

GwobrArloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

GwobrRhyngwladol  

GwobrChwaraeon

GwobrPerson Ifanc

Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

 • GwobrDewrder

  Dyma wobr i unigolyn neu grŵp yng Nghymru sydd wedi dangos ymddygiad neu gymeriad eithriadol o ddewr: wedi gwneud yr hyn sy'n iawn mewn sefyllfaoedd anodd. Gallai hyn olygu gwroldeb neu ddewrder corfforol, a gweithredu heb feddwl am y niwed posibl iddo'i hun.

 • GwobrDinasyddiaeth

  Ar gyfer unigolyn neu grŵp yng Nghymru sydd wedi gwneud lles i'r cyhoedd drwy weithredu'n anhunanol. Gallai hyn adlewyrchu "dinasyddiaeth weithgar", ble mae pobl wedi mynd ati i wella eu cymuned drwy gyfranogiad economaidd, gweithredoedd cyhoeddus, gwaith gwirfoddol, ac ymdrechion tebyg i wella bywyd eu cyd-ddinasyddion.

 • GwobrDiwylliant

  Dyma wobr i unigolyn neu grŵp yng Nghymru sydd wedi rhagori yn y celfyddydau a mathau eraill o llwyddiannau diwyllianol, a hwnnw wedi ei fynegi mewn unrhyw gelfyddyd, iaith neu gyfrwng.

 • GwobrMenter

  Dyma wobr i unigolyn neu grŵp yng Nghymru sydd, drwy eu hymdrechion, wedi cael llwyddiant ysgubol mewn busnes. Gallai hyn gynnwys creu cyflogaeth ystyrlon iddo'i hun ac eraill.

 • GwobrArloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Mae'r wobr hon i unigolyn, grŵp neu dîm ymchwil yng Nghymru sydd wedi datblygu technegau neu ddulliau sy'n bodloni gofynion newydd ac wedi darparu cynnyrch, prosesau, gwasanaethau, technolegau neu syniadau mwy effeithiol sydd ar gael i'r gymdeithas yn gyffredinol.

 • GwobrRhyngwladol  

  Mae'r wobr hon yn cydnabod unigolyn neu grŵp o Gymru sydd wedi hyrwyddo Cymru ar lwyfan y byd drwy eu gwaith, eu hamlygrwydd personol neu eu dylanwad neu sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig yn rhyngwladol.

 • GwobrChwaraeon

  Mae'r wobr hon ar gyfer tîm neu grŵp yng Nghymru sydd wedi llwyddo i ragori neu helpu i ragori yn y maes chwaraeon.

 • GwobrPerson Ifanc

  Rhoddir yr wobr hon i berson ifanc neu grŵp eithriadol ac ysbrydoledig hyd at 19 mlwydd oed mewn unrhyw faes yng Nghymru.

 • Gwobr Arbennigy Prif Weinidog

  Rhodd bersonol gan y Prif Weinidog yw'r wobr hon – ni ellir enwebu rhywun yn uniongyrchol ar ei chyfer. Efallai na roddir y wobr bob blwyddyn, a gallai ddibynnu ar fod yn gyfoes a pherthnasol yn ogystal â bod yn deilwng. Gallai adlewyrchu llwyddiant ar y cyd yn ogystal ag fel unigolyn. Gellir dethol yr enillydd o blith enillwyr y gwobrau eraill, neu gellir dethol rhywun arall.

 

Llinell amser Gwobrau 2017

 • Maw10

  Enwebiadau’r Gwobrau’n agor

 • Hyd21

  Enwebiadau’r Gwobrau’n cau

 • Ionawr

  Datgan rhestr fer y Gwobrau

 • Maw

  Seremoni Gwobrau Dewi Sant